ماده پنج کنوانسیون رفع تبعیض از زنان : تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری زنان و مردان و مسئولیت مشترک آنها در پرورش و تربیت کودکان .

بند الف : حذف و تعدیل الگوها و کلیشه های تبعیض آمیز رفتاری در کتابهای درسی و رسانه های همگانی .

الگوها و کلیشه های رفتاری که ساختار فکری مردم را در برخورد با جنسیت شکل می دهد , معمولا از طریق کتابهای درسی در مقطع ابتدایی و در جریان آموزش رفتاری در مهد کودک ها و هم چنین زیر سلطه تربیت خانوادگی تثبیت می شود .بعد از دوران کودکی مطبوعات , رسانه ها , خطبای دینی و در مجموع فراورده های فرهنگی به الگوهایی که در ذهن جا افتاده توان سیاسی بخشیده و افکار عمومی را متوجه موضوعی به نام تهاجم فرهنگی می کننند به اندازه ای که هر گونه الگوی جدید رفتاری و تغییر کلیشه با مقاومت رو به رو می شود .

بررسی اختلاف جنسیتی در کتابهای درسی مقطع ابتدایی

روند کلیشه سازی در کتابهای درسی مقطع ابتدایی به گونه ای است که پیش داوری نسبت به توانایی های دو جنس را به کودکان در حال آموزش تحمیل می کند . برای مثال :

بررسی تصاویر مردان و زنان در مقوله فعالیت های سیاسی و اجتماعی نشانگر این نکته است که بر خلاف مردان که سرپرستی جریانات سیاسی و اجتماعی را در کتابها عهده دارند , زنان هیچ گاه سازمان دهنده و نظم بخش و هدایت گر فعالیت های سیاسی و اجتماعی خاص نبوده اند و اغلب نقش پیرو و مطیع را بازی کرده اند , کمتر معترض بوده اند و در اعتراضات سیاسی و اجتماعی کمتری حضور داشته اند . آنها بیشتر در امدادرسانی و پشت جبهه حضور کمرنگی دارند .

هم چنین با بررسی تصاویر کتب دوره ابتدایی می بینیم که در این تصاویر نوعی نگرش مرد سالارانه وجود داشته و به قولی فرهنگ مذکر بر این کتب حاکم است . و این نگرش نه تنها به ضرر زنان بلکه به ضرر مردان نیز هست و جامعه با این نگرش متحمل زیان هایی خواهد شد .

وقتی زنان فقط در نقش مادرو آموزگارو کدبانو ظاهرمیشوند دانش آموز چگونه میتواند به گستره وسیع مشاغل برای زنان بیندیشد ؟

بها دادن بیشتر به نیروی کار مردان در کتب درسی میتواند باعث از دست دادن نیروی کارزنان شود و به این ترتیب انگیزه رقابت در زنان از بین خواهد رفت و آنان به مصرف گرایی گرایش خواهند یافت و خود پنداره ای منفی از خود را گسترش خواهند داد که این پیش داوری میتواند به تردید و وسواس منجر شود وموجب جدا ساختن حرفه های ساده و کم اهمیت برای زنان و مهم برای مردان شود . به این ترتیب این نیروی عظیم از خدمت رشد و توسعه خارج شده و با معضلات فردی و اجتماعی رو به رو خواهند شد .

پ. ن : من به خودم افتخار می کنم چون از همون بچگی دغدغه برابری حقوق رو داشتم و همیشه فکر می کردم چرا همیشه بابا آب میده , بابا نان میده ؟ چرا مامان آب نمیده ؟ پس چرا تو خونه ما مامان هم آب میده هم نان و تازه همه ی غذاهای خوشمزه رو هم مامان میده .

پ. ن : خوب شد این تصمیم کبری تو کتابهای درسی بود که لا اقل بچه ها بدونن خانم ها هم قدرت تصمیم گیری دارند .

رفع تبعیض از زنان – مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران – مهرانگیز کار

+ نوشته شده توسط محبوبه در پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 23:56 |